Perihal takaful

Abu seorang guru.

Abu berpendapatan Rm 3000 sebulan.

Berapa keperluan takaful Abu?

Rm 3000 x 12 bulan x 10 tahun = Rm 360 000.

Bermaksud, Abu memerlukan perlindungan takaful sebanyak Rm 360k .

Jika di takdirkan Abu meninggal dunia, waris Abu boleh meneruskan kehidupan yang sama selama 10 tahun lagi tanda perlu bekerja atau mengubah lifestyle mereka.

Jika abu di takdirkan hilang upaya pula. Perkara yang sama akan berlaku. Abu sudah mempunyai 10 tahun wang saraan untuk beliau meneruskan kehidupan. Walaupun tidak bekerja

Ambil takaful berdasarkan keperluan.

Jika tidak mampu, ambil ikut kemampuan.

Jika terlebih mampu, ambillah ikut kemahuan.

Ambil takaful kerana kesedaran bukan ikutan.

#AliffShanusi

Author: Aliff Shanusi

Alumni USM Penang, Major Di Dalam Pengurusan Dan Minor Psikologi. Seorang Shariah Wealth Advisor suka berkongsi ilmu kehidupan dan kewangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s