Thu. Feb 2nd, 2023

š˜‰š˜¢š˜¬ š˜“š˜Ŗš˜Æš˜Ŗ 10k š˜ŗš˜¢š˜Æš˜Ø š˜¬š˜¢š˜¶ š˜¬š˜¦š˜­š˜¶š˜¢š˜³š˜¬š˜¢š˜Æ š˜„š˜¢š˜³š˜Ŗš˜±š˜¢š˜„š˜¢ š˜’š˜žš˜šš˜—, š˜®š˜¢š˜Æš˜¢ š˜µš˜¢š˜©š˜¶ š˜©š˜¶š˜«š˜¶š˜Æš˜Ø š˜£š˜¶š˜­š˜¢š˜Æ š˜„š˜¢š˜© š˜£š˜°š˜­š˜¦š˜© š˜£š˜¶š˜¢š˜µ š˜„š˜¶š˜Ŗš˜µ š˜«š˜¦š˜«š˜¢š˜­š˜¢š˜Æ. š˜šš˜¦š˜µš˜¢š˜¬š˜¢š˜µ ROI 50-60% š˜£š˜¶š˜­š˜¢š˜Æš˜¢š˜Æ š˜µš˜¶ š˜„š˜¢š˜© š˜£š˜Ŗš˜¢š˜“š˜¢ š˜°š˜³š˜¢š˜Æš˜Ø š˜„š˜¢š˜±š˜¢š˜µ.

pernah dengar?

Ala, tak yah risau. Tak rugi punya melabur dengan syarikat kami, pulangan bulanan pon dah serupa ASB punya setahun.

secara realitinya siapa tidak tergoda dengan tawaran tawaran pelaburan dan perniagaan yang PULANGANNYA sangat LUMAYAN dalam jangka pendek. cara mudah untuk dapat untung dalam keadaan ekonomi yang sarat ini.

šŸ° š—–š—¶š—暝—¶ š—¬š—®š—»š—“ š—”š—»š—±š—® š—•š—®š—øš—®š—¹ š——š—¶ š—¦š—°š—®š—ŗ.

šŸ­. š——š—¶ š—š—®š—»š—·š—¶š—øš—®š—» š—£š—Øš—Ÿš—”š—”š—šš—”š—” š—žš—²š˜‚š—»š˜š˜‚š—»š—“š—®š—» š—¬š—®š—»š—“ š—Ÿš—Øš—”š—„ š—•š—œš—”š—¦š—”.

Bagaimana mahu tahu yang pulangan yang ditawarkan itu luar biasa. Cuba bandingkan pulangan itu dengan skim pelaburan popular di dalam negara seperti Amanah Saham Bumiputera (ASB), TH, KWSP, Unit Amanah dan juga Bursa Malaysia.

Kemudian kita lihat semula pulangan yang ditawarkan oleh skim tadi, adakah masuk akal dengan menjanjikan pulangan 10% sebulan atau 50% setahun. Secara logiknya sudah pasti tiak boleh diterima akal orang yang normal.

šŸ®. š—­š—²š—暝—¼ š—„š—œš—¦š—œš—žš—¢.

Apabila kita melakukan sesuatu pelaburan, selain daripada pulangan yang ditawarkan. RISIKO adalah perkara yang kita perlu ambil kira. Kerana semua pelaburan mempunyai risiko, risiko untuk rugi. Sama ada sedikit atau besar, risiko mesti ada dalam setiap pelaburan.

Skim Skim Merapu ini biasanya menjanjikan pelaburan yang tidak berisiko langsung dan good to be true dengan memberitahu jamina itu dan ini pada setiap pelaburan yang di buat serta pelanggan tidak perlu risau.

šŸ‘. š“šˆš€šƒš€ š‹š„š’š„š.

Adalah menjadi kesalahan dan larangan terhadap individu yang meminta / menerima deposit tanpa lesen yang diberikan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan / Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA) dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA) yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia (BNM).

Selain itu syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan perlu disemak lesennya yang dikeluarkan oleh BNM bukan lesen daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau lesen Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera daripada Kementerian Kewangan Malaysia (KKM). Jika Syarikat jualan langsung, lesen akan dikeluarkan oleh KPDNKK.

šŸ°. š—šš—¼š˜†š—®š—»š—“ š—§š—²š—¹š˜‚š—æ š——š—®š—½š—®š˜ š——š˜‚š—¶š˜.

Kita akan yakinkan bahawa pelaburan dan perniagaan ini selamat serta tidak membebankan. Letak duit, Goyang telur dan dapat keuntungan pada mulanya. Setelah beberapa ketika selepas menerima ” HABUAN” daripada syarikat yang dikatakan UNTUNG kenapa tidak kita mengajak kawan kawan laian atau saudara mara untuk menikmati apa yang kita sudah dapat.

maka mulalah episod pujukmemujuk, pinjam meminjam, dan rayu merayu tidak ketingalan mereka yang tidak menyertai adalah merek a yang tidak mahu ambil peluang dan tidak mahu mengubah hidup.

Bagi sesiapa yang terjumpa dengan pelaburan atau perniagaan yang mempunyai 4 ciri ciri ini, maka azankanlah ke telingan mereka yang mengajak anda, jika tidak mampu larilah jauh jauh sebelum kita menjadi mangsa yang akhirnya kita menangis di bucu katil seorang diri.

Bagi yang berminast untuk melabur pastikan kalian menerima atau mendapat nasihat daripada wakil atau perunding yang bertauliah dan mempunyai lesen kewangan di bawah syarikat kewangan berdaftar atau bank bank di dalam Malaysia.

Aliff Shanusi,
Pendidik Kewangan Shariah.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *