Mon. Dec 5th, 2022

Bila kita berbicara tentang pelaburan mestilah kita bersedia berbincang dan mengambil tahu tentang risiko. Oleh itu, sebelum membuat apa-apa pelaburan, prospektif pelabur dan selera ( toleransi) risiko harus mempertimbangkan faktor berikut.

1. Risiko Pasaran (Market Risk)
2. Risiko Kecairan ( Liquidity Risk)
3. Risiko Pengurusan ( Management Risk)
4. Risiko Inflasi ( Inflation Risk)
5. Risiko Faedah Pulangan ( Interest Risk)

Photo by Pixabay on Pexels.com


1. Risiko Pasaran (Market Risk)

Sebarang pembelian sekuriti akan melibatkan elemen risiko. Oleh kerana dana unit amanah terutamanya melabur dalam saham tersenarai.

Ia mungkin terdedah kepada kerugian akibat daripada keadaan ekonomi global, serantau atau nasional, dasar kerajaan atau perkembangan politik.

Ketidakpastian pasaran dan turun naik dalam pasaran yang disebabkan oleh ketidakpastian ini akan menjejaskan nilai aset bersih (NAB) unit amanah yang mungkin jatuh atau meningkat,.

Dengan itu menyebabkan pendapatan yang dijana oleh dana berubah dari dana dengan risiko yang lebih tinggi,

pulangan yang lebih tinggi kepada dana dengan risiko yang lebih rendah, pulangan yang lebih rendah.

2. Risiko Kecairan ( Liquidity Risk)

Pelbagai sekuriti yang dibeli oleh dana mungkin menghadapi risiko kecairan.

Risiko kecairan berkaitan dengan kemampuan dana untuk dengan cepat dan mudah diperdagangkan pada harga yang wajar, masuk dan keluar dari posisi.

Sekiranya dana terdiri daripada sekuriti yang telah menjadi cair atau kekal cair atau sukar dijual,

pengurus dana mungkin perlu menjual sekuriti pada harga diskaun kepada nilai saksama, yang akhirnya mempengaruhi nilai dana.

3. Risiko Pengurusan ( Management Risk)

Prestasi dana bergantung kepada pengalaman, kepakaran, pengetahuan dan teknik pelaburan pengurus dana.

Pengurusan miskin dana boleh menyebabkan kerugian yang besar kepada dana, yang seterusnya akan menjejaskan modal yang dilaburkan.

4. Risiko Inflasi ( Inflation Risk)

Idealnya, tujuan mana-mana pelaburan adalah untuk mendapatkan pulangan yang lebih besar daripada kadar inflasi.

Walaupun dana terus berusaha untuk memaksimumkan pulangan dan melebihi kadar inflasi, ia kadang-kadang akan mengalami kerugian.

Yang mengakibatkan pulangan yang tidak akan seiring dengan inflasi dalam jangka pendek.

photo of person holding smartphone
Photo by Anna Nekrashevich on Pexels.com

5. Risiko Faedah Pulangan ( Interest Risk)

Sekuriti dan bon pendapatan tetap sangat sensitif kepada pergerakan kadar faedah. Apabila kadar faedah meningkat.

Nilai pendapatan tetap dan bon jatuh dan sebaliknya, sekali gus menjejaskan NAB dana.

Persekitaran kadar faedah umum negara boleh menjejaskan nilai pelaburan walaupun dana (contohnya Dana Syariah) tidak melabur dalam instrumen faedah.

Kesimpulan

Sebagai seorang pelabur yang bijak dan faham keperluan melabur mereka akan mengambil tahu dan peduli tentang risiko pelaburan sebagai sesuatu yang serius.

Pelaburan Unit amanah tidak sama seperti pelaburan ASB yang unitnya kekal pada harga seringgit pada bila bila masa. Harga unit amanha berbeza mengikut harga pasaran dan berubah ubah mengikut masa.

Pastikan kita faham selera risiko diri kita sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan terutamanya ketika pasaran kurang stabil dan bergolak.

Menarik?

Ingin dapatkan informasi kewangan dan maklumat terkini dengan lebih pantas?
jom sertai channel Kewangan Bijak 101 untuk lebih info. Lebih 200o orang sudah bersama di dalam komuniti kewangan bijak ini.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *