Mon. Dec 5th, 2022

Terdapat 7 jenis dana yang kebiasan ada di dalam pasaran Malaysia serta syarikat syarikat unit amanah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan bank Negara. Keperlbagaian dana ini wujud dengan adanya perbezaan selera risiko pada setip pelabur dan juga matlamat pelaburan.

Ada di kalangan pelabur hanya menyukai sejenis dana sahaja, ada pula gabungan beberapa jenis dana sama ada dalam dan luar negara. Kepelbagaian ini antara salah satu cara mengurangkan risiko dan memaksimakan keuntungan.

person holding blue ballpoint pen on white notebook
Photo by Lukas on Pexels.com

1. Dana Ekuiti ( Equity Funds )

Unit amanah ekuiti adalah jenis unit amanah yang paling biasa. Sebahagian besar asetnya biasanya dipegang dalam ekuiti atau sekuriti syarikat tersenarai.

Dana unit amanah saham popular di Malaysia kerana mereka memberi pendedahan kepada pelabur-pelabur kepada syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia.

Oleh itu, prestasi unit tersebut dikaitkan dengan prestasi Bursa Malaysia. Pasaran yang semakin meningkat biasanya akan menimbulkan peningkatan dalam nilai unit dan sebaliknya.

Terdapat pelbagai amanah saham ekuiti, yang terdapat di pasaran, dari dana dengan risiko yang lebih tinggi, pulangan yang lebih tinggi kepada dana dengan risiko yang lebih rendah, pulangan yang lebih rendah.

  • Dana pertumbuhan agresif (Aggressive Growth Funds)
  • Dana indeks ( Index funds)
  • Dana ekuiti antarabangsa ( International Equity Funds)
photo of person holding ceramic mug
Photo by Anna Nekrashevich on Pexels.com

Dana pertumbuhan agresif (Aggressive Growth Funds)

Dana ini secara umumnya melabur dalam syarikat dengan potensi pertumbuhan modal yang lebih tinggi tetapi dengan risiko yang lebih tinggi.

Dana indeks ( Index funds)

Dana ini melabur dalam pelbagai syarikat yang hampir menyamai (atau “trek”) syarikat yang terdiri daripada indeks tertentu.

Dana ekuiti antarabangsa ( International Equity Funds

Dana ini melabur terutamanya dalam pasaran saham di luar negara.

2. Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds)

Dana ini dilaburkan terutamanya dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia, bon korporat, dan instrumen pasaran wang seperti penerimaan bank dan deposit tetap.

Objektif dana pendapatan tetap (atau bon) biasanya untuk menyediakan pendapatan tetap, dengan penekanan kurang untuk menghasilkan pertumbuhan modal bagi pelabur.

Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk dana pendapatan tetap untuk menjana keuntungan dan kerugian modal dalam tempoh kadar faedah yang tidak menentu.

3. Dana Pasaran Wang (Money Market Funds)

Dana pasaran wang beroperasi dengan cara yang sama dengan akaun bank-harga unit biasanya ditetapkan pada jumlah tetap.

Dana pasaran wang melabur dalam instrumen pasaran wang berisiko rendah yang berkuat kuasa pada deposit jangka pendek (pinjaman) kepada bank-bank dan institusi kewangan berisiko rendah yang lain, dan dalam sekuriti kerajaan jangka pendek.

4.Amanah Pelaburan Harta Tanah (REITS)

REIT melabur dalam hartanah sebenar, biasanya sifat komersil (pejabat) yang menonjol dan menyediakan pelabur dengan peluang untuk mengambil bahagian dalam pasaran hartanah dengan cara yang biasanya mustahil untuk pelabur masa kecil.

Dengan mengambil unit dalam REIT yang tersenarai, ada kemungkinan untuk melabur sejumlah kecil untuk mendapatkan pendedahan kepada pasaran hartanah dan mempelbagaikan portfolio anda.

5. Dana Exchange Traded (ETF)

ETF menghubungkan dana amanah saham yang tujuan pelaburannya adalah untuk mencapai pulangan yang sama sebagai indeks pasaran tertentu.

ETF sering mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah dan boleh dibeli dan dijual sepanjang hari perdagangan melalui broker saham, di bursa.

6. Dana Seimbang ( Balance Funds)

Sesetengah pelabur mungkin ingin mempunyai pelaburan dalam semua kelas aset utama untuk mengurangkan risiko melabur dalam kelas aset tunggal.

Dana amanah saham seimbang umumnya mempunyai portfolio yang terdiri daripada ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, dan wang tunai.

photo of person holding ceramic mug
Photo by Anna Nekrashevich on Pexels.com

7. Dana Syariah ( Shariah Funds)

Objektif utama dana Syariah adalah untuk menyediakan ruang alternatif bagi pelabur yang sensitif terhadap keperluan Syariah.

Dana Syariah akan mengecualikan syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti, produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan perbankan konvensional, insurans dan perkhidmatan kewangan, perjudian, minuman beralkohol dan produk makanan bukan halal.

Share
One thought on “7 Jenis Dana Dalam Unit Amanah.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *