Mon. Dec 5th, 2022

Hari ini Cik Aliff luangkan sedikit untuk berkongsi Apa itu HUKUM 72, atau lebih di kenali dengan RULE 72 dalam pelaburan. Apa itu RULE 72?

” The Rule of 72 is a simple way to determine how long an investment will take to double given a fixed annual rate of interest. By dividing 72 by the annual rate of return, investors obtain a rough estimate of how many years it will take for the initial investment to duplicate itself.” Investopidia, 

Peraturan 72 adalah cara mudah untuk menentukan berapa lama pelaburan akan diambil untuk menggandakan kadar faedah tahunan tetap. Dengan membahagikan 72 dengan kadar pulangan tahunan, pelabur memperoleh anggaran kasar berapa tahun yang akan diambil untuk pelaburan awal untuk menduplikasi dirinya sendiri.


Bagaimana simpanan kita dapat digandakan dan bagaimana kita mahu merancang persaraan kita.

2 perkara dalam konsep Compaunding Benefit ini kita perlu faham adalah elemen :

1. Masa (x)
2. Kadar % pulangan tahunan (y)

Berapa lama kita perlu simpan untuk gandakan persaraan kita?

Rumus yang boleh digunakan adalah hukum 72.

72/X = Y

X = kadar % pulangan tahunan.

Y = masa yang di ambil untuk sekali gandakan asas simpan kita.

Contoh, berapa lama Rm 100 000 untuk kita gandakan kepada Rm 200 000.

Baiklah, pertama tama tentukan x atau y dahulu.

Jika anda ada 20 tahun lagi mahu bersara , jadi Y anda adalah 20thn.

Jadi 72/20 = 3.6%

Jadi anda perlu letakkan Rm 100k pada tempat yang dapat memberikan pulangan 3.6% (x) selama 20tahun (y), maka duit tadi akan berganda Rm 200k

Faham?

Contoh ke 2 :

Anda ada Rm 200k, dan anda tahu dimana mahu letakkan Duit tadi di mana. Seperti asb : 7%

Jadi x anda ada 7%, tahun anda Y : ?

Jadi 72/ 7% = 10.3 tahun.

Bermaksud duit anda Rm200k akan menjadi Rm 400k pada tahun ke 10.3.

Dapat?

Aliff Shanusi

 

wp cover 72 rule

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *