Thu. Feb 2nd, 2023

Penafian

  • Sila ambil perhatian bahawa semua kenyataan yang diterbitkan di blog ini adalah semata-mata pendapat kami sendiri.
  • Semua maklumat dalam Laman AliffShanusi tidak bertujuan memberikan nasihat cukai, perundangan, perakaunan, kewangan, atau profesional.
  • Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa batasan, kehilangan atau kerosakan tidak langsung atau akibat atau sebarang kerosakan atau kerosakan apapun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman ini.
  • Pelaburan melibatkan risiko yang besar. Pembaca digalakkan untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan semata mata berdasar maklumat dan informasi yang disediakan, atau diterbitkan semula, di dalam laman ini.
Share