Thu. Feb 2nd, 2023

Abu seorang guru.

Abu berpendapatan Rm 3000 sebulan.

Berapa keperluan takaful Abu?

Rm 3000 x 12 bulan x 10 tahun = Rm 360 000.

Bermaksud, Abu memerlukan perlindungan takaful sebanyak Rm 360k .

Jika di takdirkan Abu meninggal dunia, waris Abu boleh meneruskan kehidupan yang sama selama 10 tahun lagi tanda perlu bekerja atau mengubah lifestyle mereka.

Jika abu di takdirkan hilang upaya pula. Perkara yang sama akan berlaku. Abu sudah mempunyai 10 tahun wang saraan untuk beliau meneruskan kehidupan. Walaupun tidak bekerja

Ambil takaful berdasarkan keperluan.

Jika tidak mampu, ambil ikut kemampuan.

Jika terlebih mampu, ambillah ikut kemahuan.

Ambil takaful kerana kesedaran bukan ikutan.

#AliffShanusi

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *