Mon. Dec 5th, 2022

Zakat emas dikenakan pada emas perhiasan yang dipakai serta emas yang disimpan sebagai harta dan pelaburan. Ada perbezaan had simpanan emas bagi lelaki dan wanita sebelum di zakatkan.

Di sebutkan di dalam kitab Multa’ul badrain, had bagi seorang lelaki adalah 20 miskal manakala wanita pula 200 miskal. 1 miskal bersamaan 1 dinar, 1 dinar beratnya 4.25 gram.

bullion gold gold bars golden
Photo by Pixabay on Pexels.com

Nisab Kiraan Zakat Emas menurut Rujukan Majlis Agama Negeri Johor.

Kadar Nisab Zakat Semasa: RM 19,803. 92
Emas = 20 misqal / 25 mayam 2.7108 saga / 85 gram.

* Kadar Nisab semasa adalah berdasarkan nilai 85 gram emas.
* Nisab ialah kadar minima yang ditetapkan oleh syarak bagi sesuatu harta untuk dikeluarkan zakat.

Emas yang dipakai samada sekali-sekala atau berterusan sepanjang tahun tidak dikenakan zakat KECUALI jika melebihi uruf (nilai pemakaian setempat yang dibenarkan) maka diwajibkan zakat atas lebihan daripada uruf tersebut.

Kadar pemakaian (uruf) yang dibenarkan di negeri Johor ialah 850 gram (200 miskal) bagi emas.

Bagi emas yang di simpan pula samaada bertujuan simpanan mahupon pelaburan, Ia perlu dizakatkan apabila cukup haul (genap setahun hijrah) . Kadar nisab yang di tetapkan adalah 85 gram minima dan kadar zakat dikenakan adalah 2.5% daripada jumlah keseluruhan nilai emas semasa.

Cara Pengiraan:

100 gram emas x RM 240/g = RM 24 000.00
RM 24 000 ( nilai emas semas) x 2.5% : RM 600 sahaja.

Sabda Rasulullah S.A.W.:

“Setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka kemudian diselar rusuk dan belakang mereka; setiap kali kepingan itu menjadi sejuk ia kembali dibakar semula pada hari yang kadarnya bersamaan dengan lima puluh ribu (50,000) tahun sehingga ia dihukum di antara hamba-hamba Allah maka dilihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka”.

(Hadis riwayat Abu Hurairah)
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *