Skip to content
 • Finance

Asas Pelaburan Unit Amanah: Apa Kita Perlu Tahu.

When you purchase through referral links on our site, we earn a commission. Read our Advertiser Disclosure

Pengenalan kepada Unit Amanah ( Unit Trust) di Malaysia

Unit Amanah ( Unit Trust) juga dikenali juga sebagai dana pelaburan kolektif ( Mutual Fund) , antara satu kaedah popular untuk melabur dalam pasaran kewangan Malaysia. Kini Unit Amanah semakin popular di kalangan pelabur, baik yang baru mula melabur mahupun yang sudah berpengalaman. Dalam pengenalan ini, kita akan meneroka apa itu unit amanah dan mengapa ia penting dalam landskap pelaburan Malaysia.

1. Apa itu Amanah Unit?

Unit Amanah adalah suatu bentuk pelaburan kolektif di mana pelabur-pelabur individu berkumpul untuk melaburkan dana mereka dalam satu dana yang dikendalikan oleh pengurus profesional. Dana ini kemudian digunakan untuk melabur dalam pelbagai instrumen kewangan seperti saham, bon, pasaran wang, dan hartanah. Pelaburan kolektif ini membolehkan pelabur kecil atau besar untuk menikmati pelbagai kelebihan yang mungkin tidak dapat mereka capai jika melabur secara individu.

Pemegang unit tidak memiliki sekuriti dalam portfolio secara langsung. Kepemilikan dana dibahagikan kepada unit kelayakan. Oleh kerana dana meningkat atau berkurang nilai, nilai setiap unit meningkat atau berkurangan mengikutnya. Jumlah unit yang dipegang bergantung kepada harga pembelian unit pada masa pelaburan dan jumlah wang yang dilaburkan.

Pulangan pelaburan pemegang unit biasanya dalam bentuk pengagihan pendapatan dan penghargaan modal, yang diperoleh daripada kumpulan aset yang menyokong dana unit amanah. Setiap unit memperoleh pulangan yang sama, ditentukan oleh tahap pengagihan dan / atau penghargaan modal dalam mana-mana satu tempoh.

Pelabur unit amanah biasanya mereka yang mempunyai tabungan untuk melabur, yang tidak mempunyai masa atau kecenderungan untuk memegang portfolio pelaburan langsung atau saham. Sebaliknya, mereka lebih suka melabur dalam kenderaan pelaburan yang aman dan berwibawa yang sesuai dengan tujuan mereka. Unit amanah membolehkan para pelabur mendapat akses mudah ke pelbagai pelaburan yang biasanya tidak tersedia kepada mereka.

Apabila para pelabur berusaha untuk memaksimumkan pulangan ke atas sumber kewangan mereka, unit amanah menyediakan cara yang ideal untuk mereka mendapatkan pendedahan kepada pelaburan yang, dalam jangka panjang, harus menghasilkan pulangan yang lebih tinggi daripada simpanan tunai dan pelaburan deposit tetap.

Kos pulangan yang berpotensi tinggi ini tentunya adalah risiko yang mengiringi pelaburan. Dalam jangka pendek, kepastian pulangan pelaburan kebanyakan produk unit amanah adalah kurang daripada yang ditawarkan oleh deposit tetap. Walau bagaimanapun, dalam jangka sederhana hingga panjang (iaitu 3-20 tahun), pelaburan unit amanah umumnya memberikan pulangan yang lebih baik pada tahap risiko yang boleh diterima.

2. Jenis Jenis Dana Dalam Perlabura Unit Amanah

7 jenis dana yang kebiasan ada di dalam pasaran Malaysia dan syarikat syarikat unit amanah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan bank Negara. Seorang pengurus dana profesional kemudian melabur dana terkumpul dalam portfolio yang mungkin termasuk kelas aset yang disenaraikan di bawah:

Dana Ekuiti ( Equity Funds )

Unit amanah ekuiti adalah jenis unit amanah yang paling biasa. Sebahagian besar asetnya biasanya dipegang dalam ekuiti atau sekuriti syarikat tersenarai.

Dana unit amanah saham popular di Malaysia kerana mereka memberi pendedahan kepada pelabur-pelabur kepada syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Oleh itu, prestasi unit tersebut dikaitkan dengan prestasi Bursa Malaysia. Pasaran yang semakin meningkat biasanya akan menimbulkan peningkatan dalam nilai unit dan sebaliknya.

Terdapat pelbagai amanah saham ekuiti, yang terdapat di pasaran, dari dana dengan risiko yang lebih tinggi, pulangan yang lebih tinggi kepada dana dengan risiko yang lebih rendah, pulangan yang lebih rendah.

 • Dana Pertumbuhan Agresif ( Aggressive Growth Fund)
  Dana ini secara umumnya melabur dalam syarikat dengan potensi pertumbuhan modal yang lebih tinggi tetapi dengan risiko yang lebih tinggi.
 • Dana indeks ( Index funds)
  Dana ini melabur dalam pelbagai syarikat yang hampir menyamai (atau “trek”) syarikat yang terdiri daripada indeks tertentu
 • Dana ekuiti antarabangsa ( International Equity Funds)
  Dana ini melabur terutamanya dalam pasaran saham di luar negara.

Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds)

Dana ini melabur terutamanya dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia, bon korporat, dan instrumen pasaran wang seperti penerimaan bank dan deposit tetap. Objektif dana pendapatan tetap (atau bon) biasanya untuk menyediakan pendapatan tetap, dengan penekanan kurang untuk menghasilkan pertumbuhan modal bagi pelabur. Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk dana pendapatan tetap untuk menjana keuntungan dan kerugian modal dalam tempoh kadar faedah yang tidak menentu.

Dana Pasaran Wang (Money Market Funds)

Dana pasaran wang beroperasi dengan cara yang sama dengan akaun bank-harga unit biasanya ditetapkan pada jumlah tetap. Dana pasaran wang melabur dalam instrumen pasaran wang berisiko rendah yang berkuat kuasa pada deposit jangka pendek (pinjaman) kepada bank-bank dan institusi kewangan berisiko rendah yang lain, dan dalam sekuriti kerajaan jangka pendek.

Amanah Pelaburan Harta Tanah (REITS)

REIT melabur dalam hartanah sebenar, biasanya sifat komersil (pejabat) yang menonjol dan menyediakan pelabur dengan peluang untuk mengambil bahagian dalam pasaran hartanah dengan cara yang biasanya mustahil untuk pelabur masa kecil. Dengan mengambil unit dalam REIT yang tersenarai, ada kemungkinan untuk melabur sejumlah kecil untuk mendapatkan pendedahan kepada pasaran hartanah dan mempelbagaikan portfolio anda.Dana Exchange Traded (ETF)

ETF menghubungkan dana amanah saham yang tujuan pelaburannya adalah untuk mencapai pulangan yang sama sebagai indeks pasaran tertentu. ETF sering mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah dan boleh dibeli dan dijual sepanjang hari perdagangan melalui broker saham, di bursa.

Dana Imbang ( Balance Funds)

Sesetengah pelabur mungkin ingin mempunyai pelaburan dalam semua kelas aset utama untuk mengurangkan risiko melabur dalam kelas aset tunggal. Dana amanah saham seimbang umumnya mempunyai portfolio yang terdiri daripada ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, dan wang tunai.

Dana Syariah ( Shariah Funds)

Objektif utama dana Syariah adalah untuk menyediakan ruang alternatif bagi pelabur yang sensitif terhadap keperluan Syariah. Dana Syariah akan mengecualikan syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti, produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan perbankan konvensional, insurans dan perkhidmatan kewangan, perjudian, minuman beralkohol dan produk makanan bukan halal.

3. Fahami Risiko Melabur Dalam Unit Amanah.

Bila kita berbicara tentang pelaburan mestilah kita bersedia berbincang dan mengambil tahu tentang risiko. Oleh itu, sebelum membuat apa-apa pelaburan, prospektif pelabur harus mempertimbangkan faktor risiko berikut:

a. Risiko Pasaran (Market Risk)

Sebarang pembelian sekuriti akan melibatkan elemen risiko. Oleh kerana dana unit amanah terutamanya melabur dalam saham tersenarai, ia mungkin terdedah kepada kerugian akibat daripada keadaan ekonomi global, serantau atau nasional, dasar kerajaan atau perkembangan politik.

Ketidakpastian pasaran dan turun naik dalam pasaran yang disebabkan oleh ketidakpastian ini akan menjejaskan nilai aset bersih (NAB) unit amanah yang mungkin jatuh atau meningkat, dengan itu menyebabkan pendapatan yang dijana oleh dana berubah dari dana dengan risiko yang lebih tinggi, pulangan yang lebih tinggi kepada dana dengan risiko yang lebih rendah, pulangan yang lebih rendah.

b. Risiko Kecairan ( Liquidity Risk)

Pelbagai sekuriti yang dibeli oleh dana mungkin menghadapi risiko kecairan. Risiko kecairan berkaitan dengan kemampuan dana untuk dengan cepat dan mudah diperdagangkan pada harga yang wajar, masuk dan keluar dari posisi.

Sekiranya dana terdiri daripada sekuriti yang telah menjadi cair atau kekal cair atau sukar dijual, pengurus dana mungkin perlu menjual sekuriti pada harga diskaun kepada nilai saksama, yang akhirnya mempengaruhi nilai dana.

c. Risiko Pengurusan ( Management Risk)

Prestasi dana bergantung kepada pengalaman, kepakaran, pengetahuan dan teknik pelaburan pengurus dana. Pengurusan miskin dana boleh menyebabkan kerugian yang besar kepada dana, yang seterusnya akan menjejaskan modal yang dilaburkan.

d. Risiko Inflasi ( Inflation Risk)

Idealnya, tujuan mana-mana pelaburan adalah untuk mendapatkan pulangan yang lebih besar daripada kadar inflasi. Walaupun dana terus berusaha untuk memaksimumkan pulangan dan melebihi kadar inflasi, ia kadang-kadang akan mengalami kerugian, yang mengakibatkan pulangan.

e. Risiko Faedah ( Interest Risk)

Sekuriti dan bon pendapatan tetap sangat sensitif kepada pergerakan kadar faedah. Apabila kadar faedah meningkat, nilai pendapatan tetap dan bon jatuh dan sebaliknya, sekali gus menjejaskan NAB dana. Persekitaran kadar faedah umum negara boleh menjejaskan nilai pelaburan walaupun dana (contohnya Dana Syariah) tidak melabur dalam instrumen faedah.

4. Kelebihan Amanah Unit:

 1. Pelbagaian Pelaburan: Amanah unit membolehkan pelabur mendapat akses kepada pelaburan yang pelbagai dan berbilang aset. Ini membantu mengurangkan risiko kerana dana dilaburkan dalam pelbagai instrumen.
 2. Pengurusan Profesional: Amanah unit dikendalikan oleh pengurus dana profesional yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang pasaran kewangan. Mereka membuat keputusan pelaburan berdasarkan analisis dan penyelidikan yang menyeluruh.
 3. Pelaburan Dalam Kuantiti Kecil: Anda boleh memulakan pelaburan dalam amanah unit dengan jumlah yang relatif kecil. Ini menjadikannya lebih mudah diakses oleh pelabur individu.
 4. Liquidity: Amanah unit biasanya membolehkan pelabur meletakkan wang mereka dan mengeluarkan dana dengan cepat, memberikan fleksibiliti yang tinggi.
 5. Prestasi Keseluruhan: Keputusan pelaburan amanah unit diberi prestasi keseluruhan dana, yang mencerminkan prestasi gabungan semua pelaburan di dalamnya.

5. Peraturan dan Pengawalseliaan:

Unit amanah di Malaysia diawasi oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) untuk memastikan bahawa pengurus dana mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Ini memberikan tahap perlindungan tambahan kepada pelabur.

Illustration of investment

6. Bagaimana Mahu Memulakan Pelaburan Unit Amanah.

Terdapa 3 cara utama untuk memulakan pelaburan dalam unit amanah:

a. Pembelian Sekaligus ( Lump-sum Purchase )

Cara ini di mana pelabur dengan jumlah wang yang banyak melabur ke unit amanah. Ini mungkin satu-satunya pelaburan yang ingin dibuat oleh pelabur. Sepanjang tempoh (3-20 tahun), pelaburan awal akan meningkat sebagai pengagihan dan pendapatan lain diperoleh oleh dana.

Apabila penebusan atau penjualan unit berlaku, harga jualan unit akan mencerminkan pengumpulan dan penggabungan modal dalam tempoh yang berkaitan. Ia adalah kesan pengkompaunan dari masa ke masa yang menjadikan pelaburan jenis pengumpulan, seperti unit amanah, begitu menarik kepada pelabur.

Contohnya, seseorang yang baru mewarisi sejumlah wang mungkin ingin melaburkan dana ke unit amanah dan memegangnya untuk jangka masa panjang untuk menyimpan untuk tujuan tertentu. contohnya. pendidikan kanak-kanak. Pada akhir tempoh pegangan, hasil penjualan unit akan menjadi pelaburan permulaan ditambah pulangan ke atas jumlah tersebut, terkumpul sepanjang tempoh tersebut.

b. Simpanan Berkala

Sesetengah orang melabur dalam unit amanah dengan membuat sumbangan biasa (misalnya bulanan) ke dana mereka. Ini adalah cara yang ideal, berdisiplin dan berguna untuk mengumpulkan modal untuk keperluan masa depan. Dengan membuat sumbangan tetap sepanjang tempoh, jumlah yang terkumpul pada akhir tempoh akan meningkat. Ini biasanya dikenali sebagai purata kos dolar.

Pada akhir tempoh tersebut, harga penebusan (atau jualan) bagi unit yang dipegang akan mewakili pengumpulan semua sumbangan, ditambah pulangan yang terhasil daripada jumlah sumbangan sejak pembelian pertama dibuat. Kesannya lebih ketara lagi tempoh pegangan dan sumbangan. Bentuk penjimatan ini adalah asas pengumpulan dana 

c. Simpanan KWSP

Di samping melabur dalam unit amanah secara tunai atau melalui pelan simpanan biasa, anda juga boleh melabur menggunakan Skim Pelaburan Ahli KWSP. KWSP akan memproses permintaan untuk memindahkan jumlah dari Akaun 1 ahli ke dana unit amanah yang diluluskan jika:

 • Baki Akaun 1 tidak kurang daripada simpanan dasar yang diperlukan, butiran yang disertakan dalam jadual 1 seperti yang ditetapkan oleh KWSP untuk umur ahli KWSP.
 • Anggota kurang daripada 55 tahun.
 • Akaun dalam Skim Unit Amanah yang telah diluluskan telah dibuka di mana pemindahan boleh diproses
 • Tiada pemindahan telah dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan sebelumnya dari Skim Pelaburan Ahli KWSP.

Pemindahan di bawah Skim KWSP dibuat pada selang tiga (3) bulan dari tarikh pemindahan terakhir, tertakluk kepada ketersediaan baki yang diperlukan dalam Akaun 1.

Amaun yang layak untuk dipindahkan tidak kurang daripada RM1,000.

Amaun yang akan dipindahkan tidak melebihi 20% dari baki Akaun 1 yang tinggal selepas menolak jumlah simpanan asas yang ditetapkan oleh KWSP (tertakluk kepada minimum RM1,000


7. Fahami Caj Caj Pelaburan Dalam Unit Amanah.

Terdapat 3 jenis Caj yang kebiasaannya dikenakan dalam pelaburan unit Amanah.

Caj Perkhidmatan Permulaan

Kos pertama yang dikenakan oleh pelabur berhubung dengan melabur dalam unit amanah ialah caj perkhidmatan awal (kadang-kadang dipanggil perkhidmatan, jualan, kemasukan, atau caj ‘depan’).

Ini adalah kos kepada seorang pelabur yang melabur dalam unit amanah dan ia dikenakan terutamanya untuk meliputi unit pemasaran dan pengedaran dan pemantauan pelaburannya oleh perunding unit amanah untuk tempoh amanah saham dipegang.

Keluar Keluar

Kadang-kadang dirujuk sebagai caj belian balik. Fi ini mewakili potongan oleh UTMC dari hasil pelupusan pelabur.

Yuran Pengurusan Tahunan

Perbelanjaan pengurusan termasuk perbelanjaan untuk pengurusan portfolio, yuran pengurus, kos pemegang amanah dan penjagaan, yuran audit, caj pentadbiran seperti percetakan laporan tahunan, cek pengagihan, pos dan perkhidmatan lain yang ditanggung dengan betul dalam pentadbiran dana. Kos ini dibayar daripada aset dana.


Kesimpulan:

Semua pelaburan di mulakan dengan memahami risiko dan juga cara bagaimana pelburan itu berjalan. Dengang memahmi perkara ini kita dapat memaksimakan keuntungan dan juga mengurangkan jurang risiko dalam apa jua pelaburan yang di laksanakan. Pelaburan unit amanah antara salah satu pelaburan yang di sukai oleh generasi muda dengan cara pengendalian yang lebih sringaksa dan mudah di kendalikan.

Kepada yang berminat untuk mendapatkan sesi perkongsian percuma bolehlah menghubungi penulis, En Aliff shanusi untuk mendapatkan khitmat perundingan bagaimana memulakan pelaburan unit amanah atau boleh terus mendaftar secara online untuk menguruskannya sendiri di bawah RHB asset management di link ini: https://rhbassetmanagement.rhbgroup.com/myinvest/client?referral=R152747

Terima kasih sudi membaca, semoga tuan puan mendapat maklumat dan kebaikkan daripada perkongsian ini.

Aliff Shanusi

Share this post on social